Άροτρο Ανοιγοκλεινόμενο Αναστρεφόμενο

01.12.2012
Category: Άροτρα
Written by: Stefanos Milonas
Εμφανίσεις: 15500

 Η εταιρεία ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΜΥΛΩΝΑΣ είναι η πρώτη που κατασκέυασε το Ανοιγοκλεινόμενο Αναστρεφόμενο Άροτρο στην Ελλάδα.

Το Αναστρεφόμενο ανοιγοκλεινόμενο Άροτρο κατασκευάζεται σε 3υνο 4υνο 5υνο 6υνο χρησιμοποιείτε για όλες τις καλλιέργειες. Το άνοιγμα κάλυψης ρυθμίζεται υδραυλικά στις 9 έως 18 ίντσες αναστροφή του αρότρου γίνεται από υδραυλικό σύστημα με βαλβίδα αναστροφής.


Το σταβάρι είναι εφοδιασμένο με βίδα ασφαλείας. Σε περίπτωση που το άροτρο συναντήσει εμπόδιο κόβεται η βίδα ασφαλείας που συγκρατεί το σταβάρι στο σασί, το σταβάρι σηκώνεται για να ξεπεράσει το εμπόδιο και αποτρέπεται κάποια σοβαρότερη ζημιά για το άροτρο.
Η κατασκευή τους είναι ιδιαίτερα ενισχυμένη ώστε να ανταπεξέρχονται σε όλους τους τύπους εδαφών. Για την κατασκευή των εξαρτημάτων των αρότρων χρησιμοποιούνται ειδικά μέταλλα αυξημένης σκληρότητας.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

    Σασί από κοιλοδοκό διαστάσεων
    Σταβάρια από ειδικό χάλυβα HARDOX   
    Υδραυλικη ρυθμιση 9 εως 18 ιντσες
    Τροχοι ρύθμισης βάθους εργασίας