Άροτρο απλό αναγοκλυνόμενο

26.09.2012
Category: Άροτρα
Written by: Stefanos Milonas
Εμφανίσεις: 1752

Το απλο αναγοκλυνομενο Αροτρο κατασκευαζεται σε 3υνο 4υνο 5υνο 6υνο χρησιμοποιείτε για ολες τις καλλιεργειες.

  Το άνοιγμα κάλυψης ρυθμίζεται υδραβλικα στις 9 εως 18 ίντσες. Όμοια ρυθμίζεται και το βάθος εργασίας τόσο του υνιού όσο και ολόκληρου του αρότρου., χωρις διαδικασια
Το σταβάρι είναι εφοδιασμένο με βίδα ασφαλείας. Σε περίπτωση που το άροτρο συναντήσει εμπόδιο κόβεται η βίδα ασφαλείας που συγκρατεί το σταβάρι στο σασί, το σταβάρι σηκώνεται για να ξεπεράσει το εμπόδιο και αποτρέπεται κάποια σοβαρότερη ζημιά για το άροτρο.
Η κατασκευή τους είναι ιδιαίτερα ενισχυμένη ώστε να ανταπεξέρχονται σε όλους τους τύπους εδαφών. Για την κατασκευή των εξαρτημάτων των αρότρων  χρησιμοποιούνται ειδικά μέταλλα αυξημένης σκληρότητας.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

    Σασί από κοιλοδοκό
    Σταβάρια από ειδικό χάλυβα HARDOX 
    Υδραυλικη ρυθμιση 9 εως 18 ιντσες
    Τροχοι ρυθμισης βάθους εργασιας