Ανταλλακτικά & Υποστήρηξη

Το τμήμα των ανταλλακτικών και το σέρβις  είναι το σημαντικότερο κομμάτι μιας επιχείρησης.

Στόχος μας δεν είναι απλά η πώληση των προϊόντων μας, αλλά η διαρκής επικοινωνία με τους πελάτες μας και η παροχή σέρβις, καθώς και η επίλυση πάσης φύσεως τεχνικών προβλημάτων από το έμπειρο προσωπικό μας, όπου αυτό χρειάζεται. Η σωστή ποιότητα, η άμεση και φιλική εξυπηρέτηση και υποστήριξη είναι οι στόχοι και τα συστατικά επιτυχίας της πολυετούς μας πορείας.

''Η εταιρία είναι πάντα δίπλα στους αγρότες για να τους δώσει λύσεις σε κάθε τους ανάγκη''